Zapojení občanů Klatovska

Bez toho, aniž bychom znali Vaše potřeby, přání a názory není možné projekt uskutečnit. Komunitní plánování Vám dává možnost zasahovat do věcí, které se dějí kolem Vás, dává vám příležitost rozhodovat o tom, jak budou vynaloženy finanční prostředky ve Vaší obci. Řekněte svým zástupcům, co je pro Vás důležité a jak si přejete, aby Váš život v obci vypadal.

Do komunitního plánování sociálních služeb se poskytovatelé sociálních služeb mohou zapojit těmito způsoby:

  1. Spolupracovat při mapování současného stavu sociálních služeb ve městě
  2. Spolupracovat při prezentaci a vyhodnocování sociální situace ve městě
  3. Spolupracovat při zjišťování potřeb občanů a uživatelů stávajících soc. služeb
  4. Spolupracovat při plánování rozvoje sociálních služeb v pracovních skupinách

Občané, kteří se nebudou přímo účastnit jednání v pracovních skupinách, budou mít příležitost se s výsledky jednání seznámit a vznášet k nim připomínky.

Chybí-li Vám nějaké informace o projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko, chcete-li nám sdělit Váš názor, podnět, námět nebo se jakoukoli formou aktivně na projektu podílet, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedeném kontaktu nebo pomocí formuláře.

Koordinátor projektu

KONÍK, občanské sdružení
Česká 30, 370 0l České Budějovice