Kontakty

Koordinátor projektu

KONÍK, občanské sdružení
Česká 30, 370 0l České Budějovice

Hana Křivohlavá
Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy
Tel.: 376 347 264
e-mail: hkrivohlava@mukt.cz