Město Klatovy je jedním z dalších měst v České republice, které se rozhodlo zapojit do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Projekt byl zahájen v květnu 2006. Akce by měla trvat 1,5 roku a bude rozdělena do čtyř etap.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Plzeňským krajem , městem Klatovy a jednotlivými obcemi. Partnerem projektu je Plánicko, z. s. p. o., a Běleč, z. s. p. o, členové MAS Pošumaví.

Konečným výsledkem projektu bude komunitní plán, který bude obsahovat konkrétní priority a opatření, které by měly být v oblasti Klatovska realizovány. Součástí komunitního plánu bude také tzv. zásobník projektů – seznam projektů, které bude potřebné v budoucnosti uskutečnit.

Dílčími výstupy bude zpracovaná sociodemografická analýza regionu, analýza poskytovaných sociálních služeb na Klatovsku, informační brožura o poskytovatelích sociálních služeb v regionu a výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na potřeby a zájmy uživatelů (budoucích uživatelů) sociálních služeb.

Během celého projektu bude veřejnost pravidelně informována o průběhu projektu a vyzývána k zapojení. Veřejnosti budou také průběžně předkládány dílčí výstupy a výsledky akce.

Komunitní plánování sociálních služeb

ilustrace

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda plánování, která za pomocí spolupráce, dialogu a dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb vede k poskytování takových sociálních služeb, které jsou v daném území potřebné a odpovídají místním podmínkám a zdrojům (finanční, lidské apod.).

Principy komunitního plánování:

Přínosy komunitního plánování

Organizační struktura komunitního plánování

Zastupitelstvo města
Politické projednávání a rozhodování
Rada města
Projednávání a rozhodování
Řídící skupina
plánováníkonzultacestanoviska
Pracovní skupinaPracovní skupinaPracovní skupina
úkolúkolúkol