Harmonogram projektu

Proces komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko je rozdělen do tří etap. Každá etapa má svůj časový harmonogram a obsahuje dílčí cíle, kterých má být dosaženo. Jednotlivé aktivity a činnosti uvedené v etapách projektu budou v průběhu procesu komunitního plánování upřesněny a konkretizovány.

1. etapa: Přípravná

květen 2006–srpen 2006

Hlavním cílem této etapy je

2. etapa: Kde jsme nyní a kam se chceme dostat?

září 2006–květen 2007

V rámci této fáze budou realizované následující aktivity:

3. etapa: Jak tam dospějeme?

červen 2007–prosinec 2007

Aktivity plánované v této fázi projektu:

Po naplnění těchto etap procesu komunitního plánování projekt nekončí, neboť proces KP je proces cyklický, nikdy nekončící. Komunitní plán bude postupně naplňován a průběžně aktualizován a doplňován tak, jak se budou měnit podmínky a situace v regionu.