Aktuálně

Komunitní plán pro region Klatovsko (pdf, 1,32 MB)

Příloha 2: Projektový záměr „Poradna pro mladé uživatele drog a jejich rodiny“ – pracovní verze k 11. 12. 2007 (pdf, 199 kB)

Příloha 3: Projektový záměr „Nízkoprahové zařízení pro mládež v Klatovech“ – pracovní verze k 11. 12. 2007 (pdf, 141 kB)

Připomínky ke Komunitnímu plán pro region Klatovsko (pdf, 108 kB)


Zápis (pdf, 173 kB) ze společného jednání pracovních skupin a řídící skupiny KPSS Klatovsko (7. 11. 2007)

Zápis (pdf, 155 kB) z jednání veřejné konference v rámci projektu „Komunitní plánování v regionu Klatovsko“ (15. 10. 2006)

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (15. 10. 2007) (pdf, 133 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (15. 10. 2007) (pdf, 131 kB).

Zápis ze setkání řídící skupiny (15. 10. 2007) (pdf, 106 kB).

Podklady pro zpracování komunitního plánu v oblasti protidrogové prevence a volnočasových aktivit dětí a mládeže. (pdf, 448 kB)

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (15. 10. 2007) (pdf, 355 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (27. 9. 2007) (pdf, 161 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (27. 9. 2007) (pdf, 160 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (27. 9. 2007) (pdf, 133 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (20. 9. 2007) (pdf, 218 kB).

Zápis ze setkání řídící skupiny (20. 9. 2007) (pdf, 237 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (20. 9. 2007) (pdf, 218 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (18. 9. 2007) (pdf, 524 kB).

Zápis ze setkání řídící skupiny (6. 9. 2007) (pdf, 249 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (6. 9. 2007) (pdf, 134 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (6. 9. 2007) (pdf, 135 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (6. 9. 2007) (pdf, 173 kB).

Zápis ze společného jednání se zástupci veřejnosti (27. 8. 2007) (pdf, 139 kB).

Společné setkání všech skupin (8. 8. 2007) (pdf, 160 kB).

Strategie rozvoje sociálních služeb 2008–2012 (pdf, 543 kB). Veřejnost může veškeré připomínky psát na kpklatovy@seznam.cz nejpozději do 30. 10. 2007.

Pozvánka (pdf, 113 kB) na veřejné připomínkování Komunitního plánu na téma: Jak se budou rozvíjet sociální služby na Klatovsku.

Zápis (pdf, 360 kB) z jednání řídící skupiny a pracovních skupin (12. 7. 2007)

Plán jednání - 3. etapa (pdf, 163 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (15. 6. 2007) (pdf, 161 kB).

Zápis ze společného setkání pracovních skupin „Senioři“ a „Zdravotně postižení“ (15. 6. 2007) (pdf, 245 kB).

Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku (pdf, 1,5 MB)

SWOT (pdf, 157 kB) pracovní skupiny – Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina

Vyhodnocení (pdf, 286 kB) zjišťování potřeb a SWOT (pdf, 168 kB) seniorů

Vyhodnocení (pdf, 164 kB) zjišťování potřeb a SWOT (pdf, 164 kB) lidí se zdravotním postižením

Zápis ze setkání řídící skupiny (31. 5. 2007) (pdf, 307 kB).

Zápis ze setkání řídící skupiny (15. 5. 2007) (pdf, 167 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (15. 5. 2007) (pdf, 198 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (15. 5. 2007) (pdf, 141 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (15. 5. 2007) (pdf, 196 kB).

Dne l5. 5. 2007 se uskutečnilo jednání řídící skupiny a všech pracovních skupin, které byly seznámeny s výsledky dotazníkového šetření a uskutečněných pohovorech.

Ve dnech 2. a 9. 5. 2007 se uskutečnilo jednání řídící skupiny ohledně definitivní podoby Průvodce sociálními a doprovodnými službami.
Zápis ze setkání řídící skupiny (2. 5. 2007) (pdf, 112 kB).
Zápis ze setkání řídící skupiny (9. 5. 2007) (pdf, 140 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (20. 3. 2007) (pdf, 107 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (13. 2. 2007) (pdf, 107 kB).

Školení terénních pracovníků

Školení terénních pracovníků Školení terénních pracovníků Školení terénních pracovníků

Setkání pracovní skupiny

setkání pracovní skupiny setkání pracovní skupiny

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (20. 3. 2007) (pdf, 109 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (31. 1. 2007) (pdf, 110 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (15. 1. 2007) (pdf, 109 kB).

Zápis ze setkání řídící skupiny (27. 3. 2007) (pdf, 129 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (22. 3. 2007) (pdf, 164 kB).

Zápis ze setkání řídící skupiny (8. 3. 2007) (pdf, 140 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (1. 2. 2007) (pdf, 139 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (11. 1. 2007) (pdf, 194 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (9. 1. 2007) (pdf, 201 kB).

Seminář k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování.

Seminář k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování. Seminář k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování. Seminář k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování. Seminář k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování. Seminář k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování. Seminář k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování. Seminář k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování. Seminář k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování.

Zápis ze setkání řídící skupiny projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko (19. 2. 2007) (pdf, 175 kB).

Zápis (pdf, 124 kB) ze setkání řídící skupiny, pracovních skupin „Senioři“, „Zdravotně postižení“ a „Děti a mládež“, externí hodnotitelky a metodičky projektu ve 2. etapě (11. 12. 2006).

Informační kampaň o projektu komunitní plánování, která se uskutečnila ve 14. 12. 2006 od 20 hod. v kulturním domě ve Svrčovci.
z informační kampaně ve Svrčovci z informační kampaně ve Svrčovci z informační kampaně ve Svrčovci

Poslední setkání řídícího týmu, pracovních skupin, externí hodnotitelky a metodičky ve 2. etapě v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko, které se uskutečnilo 11. 12. 2006 v zasedací místnosti MÚ Klatovy, Náměstí Míru 66 od 13 hod.
fotografie ze setkání fotografie ze setkání fotografie ze setkání fotografie ze setkání fotografie ze setkání fotografie ze setkání

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (27. 11. 2006) (pdf, 206 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (26. 10. 2006) (pdf, 214 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (24. 10. 2006) (pdf, 170 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (19. 10. 2006) (pdf, 191 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Děti a mládež“ (25. 9. 2006) (pdf, 171 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (19. 9. 2006) (pdf, 170 kB).

Základní listina komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko (pdf, 263 kB).

Vyhodnocení ankety – Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko (pdf, 148 kB).

Plán práce pro rok 2006 (pdf, 177 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Senioři“ (22. 8. 2006) (pdf, 192 kB).

Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení“ (22. 8. 2006) (pdf, 195 kB).

Setkání s veřejností (16. srpna 2006)
 

Zápis z jednání Řídící skupiny (28. 7. 2006) (pdf, 164 kB).

Zápis – Úvodní schůzka (22. 5. 2006) (pdf, 200 kB).